S námi to zvládneš

Dotaz č.6

Co je to zraková paměť, můžeme ji nějak rozvíjet nebo posilovat? 

 Zraková paměť je pouze jedna z podkategorií zrakového vnímání. Je součástí celého funkčního systému. V oblasti jazykových dovedností je zrakové vnímání důležité pro nácvik čtení a psaní. 

Zrakové vnímání se rozvíjí od narození dítěte. Poruchy vývoje této funkce mohou být jednou z příčin obtíží při nácviku čtení. I zde je nutné respektovat vývojovou škálu. Dítě musí nejprve zvládnout rozlišování figury a pozadí, rozlišování jednotlivých barev a tvarů. Dále se zaměřuje na zrakovou diferenciaci – rozlišování shod, rozdílů, vnímání detailů. Pro předškolní věk je charakteristické vnímání globální a postupně se zaměřuje na zrakovou analýzu a syntézu. Neméně důležité jsou oční pohyby - záměrné vedení očních pohybů zleva doprava, sledování jednoho řádku po druhém, odshora dolů. 
Zraková paměť - přesnost a zapamatování si zrakově vnímaných objektů významně ovlivňuje učení. Oslabení zrakové paměti může mít u dítěte za následek obecně obtíže při učení. Pro trénink zrakové paměti můžeme použít pexesa, seřazování dříve sledovaných sestav korálků, kostek, vyjmenovávání dříve sledovaných předmětů se zaměřením na určení vzájemné polohy atd. 
V současné době jsou vytvořeny počítačové programy, které nabízejí řadu možností cvičení zrakového vnímání. Jejich užití je pro děti velmi přitažlivé. Práce s počítačem by však měla být omezena časově.