S námi to zvládneš

Dotaz č. 7

Existují nějaké strategie, použitelné obecně při problémovém chavání dítěte?

 Správné vedení chování má pro malé děti obrovský význam. Pojetí sebe sama je u dítěte ovlivňováno tím, jak na něj reagují dospělí....

 

1. upevňování správného chování

 

-       první a nejdůležitější metodou při jednání s dětmi je tzv.pozitivní reinforcement /podporování a upevňování správného chování pro danou situaci/...

 

-       měl by se používat často, ale jen ve správnou dobu – navíc by měl být provázen dalšími metodami, jejichž cílem je změna problémového chování

 

-       správné chování se u dítěte upevňuje tehdy, když mu dospělý dá najevo, že oceˇbuje to, co dítě dělá....

 

 

2. verbální podpora

 

-       verbální podpora chování musí být směrem k dítěti upřímná a musí mít smysl...

 

-       prázdné pochvaly nebo mechanické projevy uznání neposkytnou dítěti pozitivní sdělení....

 

 

3. neverbální pochvala

 

-       pochvalu a uznání lze sdělit i mnoha dalšími, jemnějšími způsoby....

 

-       Úsměv, dotek, oční kontakt nebo objetí mají stejně velký potenciál k vyjádření toho, že vychovávající chování dítěte oceňuje – jako slovní ujištění...

 

 

4. upevňování určitého jednání dítěte

 

-       je to obzvlášť důležité, když se pokoušíme změnit nějaké negativní chování

 

-       měli bychom myslet na to, že když se pracuje na změně problémového chování, něco se vlastně dítěti vezme – konkrétní pozornost, kterou dítě dříve díky svému         chování získávalo

 

-       když chceme změnit chování dítěte, je velice důležité dát mu vědět, nejen, co není přípustné, ale také jak vypadá správné chování  - a to prostřednictvím                         takového chování

 

-       každé nepřijatelné chování má svůj přijatelný protějšek, který by se měl u dítěte posilovat a upevňovat...

 

 

5. ignorování

 

-       velmi účinnou strategií je nevhodné chování ignorovat – tedy nevěnovat mu žádnou pozornost, ale je velmi obtížné ji systematicky dodržovat..

 

-       když dítě opakovaně dělá něco, co nás rozčiluje nebo opakovaně narušuje činnosti druhých dětí, pak je vhodné tuto metodu použít

 

-       tuto metodu nelze používat, pokud dítě ubližuje druhému nebo může někoho, i sebe, potencionálně zranit

 

-       ignorování je účinné zejména tehdy, když se dítě snaží před tím, než se nežádoucím způsobem chová, upoutat pozornost dospělého

 

-       dítě, které se před nějakým nevhodným projevem chování rozhlédne, zda ho někdo pozoruje, zjevně usiluje o pozornost

 

-       zdvižené obočí, povzdechy a jiné neverbální chování dospělého dítě snadno zachytí a vyvodí si, že jste jeho chování zaregistrovali – strategie bude neúčinná

 

-       odstraněnou pozornost je ale nutno nahradit jinou pozorností – upevňováním pozitivního chování