S námi to zvládneš

Dotaz č. 9

Jsou nějaké vhodné strategie pro pozitivní interakce mezi rodinou dětí a učitelkami? Jde nám hlavně o děti s problémovým chováním, kteří moc s učitelkami nespolupracují.....

 

Když mají učitelky problémy s chováním dítěte, je pro ně snadnější o tom s rodiči diskutovat, pokud již mezi nimi a mateřskou školou existuje pozitivní vztah. O problémech se nejlépe hovoří, když existuje vzájemná důvěra a respekt. A nějaké problémy, vyjádřené rodiči, učitelkami, nebo oběma, o kterých bude potřeba diskutovat, se vždy nevyhnutelně objeví. Velmi často se týkají právě chování dětí. Je potřeba pracovat společně na tom, aby našli způsoby, jak u dítěte podpořit vhodné chování budou z toho mít přínos všechny strany včetně dítěte...

 

a) Je důležité hovořit s rodiči o tomto problému v soukromí – zorganizujte schůzku, na které můžete s rodiči mluvit v soukromí a bez vyrušování.

b) Pokud o problémuchováním začne mluvit rodič, např. když ráno dítě přivede do školky, nezabíhejte s ním do podrobností... ale sdělte, že co nejdříve uspořádáte schůzku, kde si budete moci o problému pohovořit v soukromí a kde bude dostatek času vše probrat.

c) Na schůzku se připravte, rozmyslete si, co chceterodiči probrat, a mějte připravené faktické, konkrétní informace. Např. může jít o výsledky pozorování problémového chování dítěte.

d) Zvažujte chování dítětekontextu všech jeho akcí...protože dítě může zároveň vykazovat řadu dalšího pozitivního chování - rodičům tedy zároveň poskytněte kvalitní přehled o silných stránkách dítěte, o jeho oblíbených aktivitách, kamarádech a úspěších....V takovém kontextu lze na problémové chování pohlížet jako na jednu z aktivit dítěte, ne jako na jeho hlavní činnost.

e) Jako učitelka vždy přistupte ke schůzcerodiči s tím, že máte společný cíl, a že chcete rozhodnout, co je pro dítě nejlepší, buďte pozitivní a optimističtí ohledně toho, že spolu s rodiči dojdete k řešení, které pomůže změnit problémové chování.

f) Nikdy nedávejte vinu rodině – přistuptediskusi s cílem společně problém vyřešit.

g) Vyhněte se analyzování chování dítěte ani detailně nepopisujte jeho chování.... držte se faktických informací, které popíšou, co jste při pozorování zjistili.

h) Nedělejte rodičům kázání ani přednášky, nemoralizujte.

i) Naslouchejte rodičům, protože vy nejste na toto dítě expert, oni ano. Vašim úkolem je spolurodinou pracovat na tom, abyste našli řešení problému.

j) Dobře si připravte závěrečné návrhy, ale nepředkládejte je rodičům jako něco, o čem už jste dopředu rozhodli a teď jen hodláte rodinu informovat.

k) Buďte otevřeny i jiným nápadům proberte jerodiči a společně nejděte optimální přístup.

l) Možná jste ještě před schůzkou už některé metody u dítěte vyzkoušely, a pokud ano, podělte se o výsledek rodiči a zjistěte, jestli podobnou nebo jinou metodu použili i doma.

m) Pohlížejte na schůzku jako na příležitost budovat pozitivní vazby, spolupracovat a hledat společné výchovné cesty.