S námi to zvládneš

Dotaz č. 11

 V poslední době se hodně hovoří o nutnosti preventivního přístupu v rozvoji řeči. Co si pod tím mám představit?

 

Období ukončení vývoje řeči je sice stále předmětem diskuse, ale pokud jde i o stránku formální (výslovnost) je tato hranice posunuta až k  6 - 7 letům. To znamená, že období od narození do nástupu do školy je nejdůležitější pro rozvoj řeči dítěte.

 Pod pojmem preventivní přístup v rozvoji řeči se rozumí předcházení nesprávné a vadné výslovnosti v období předškolního a mladšího školního věku a také určuje, jak podporovat správný řečový vývoj.

 Vytváření podmínek správného a přirozeného vývoje řeči předchází různým vadám a poruchám v rozvoji komunikace, včas odhaluje případné nedostatky ve vývoji komunikačních schopností.

 

Nutné podmínky k správnému vývoji řeči jsou :

 1. normální intelekt

2. neporušený  sluch

3. nepoškozená CNS

4. vrozené nadání pro jazyk

5.přiměřené sociální prostředí ( stimulace k řeči )

 

Body 1-4 (vnitřní podmínky) jsou dítěti dány, ty nemůžeme ovlivnit, pouze v případě obtíží je nutné  spolupracovat s příslušnými odborníky.

Ale jako rodiče  můžeme zajistit a vytvořit přiměřené podmínky pro rozvoj řeči – vnější podmínky.

 Velmi důležitou roli hraje dostatek přiměřených podnětů z prostředí – rodiny, ve které dítě žije – navazování zrakového kontaktu – na dítě mluvíme tak, aby nás sledovalo očima, povídání  na dítě, i když zpočátku ještě nerozumí, ale postupně rozlišuje hlasy a začíná napodobovat řeč,  rytmizování říkadel, podpora smyslového vnímání –

zrakové rozlišování : barvy, velikost, tvary

sluchové rozlišování : hračky se zvuky, dětské hudební nástroje, písničky

tělesné vnímání – rozvoj hmatu ( hračky různých tvarů a materiálů ), chuti, smyslu pro rovnováhu ( balanční míče, koloběžka, tříkolka, kolo ), koordinaci pohybů ( lezení, přelézání, hry s míčem)

 

Logopedická prevence se dělí na  :

primární :  zdravé dítě se učí správně mluvit (vnější a vnitřní podmínky)

sekundární : dítě s narušenou komunikační schopností, je v  péči logopeda