S námi to zvládneš

Dotaz č. 12

Můj pětiletý syn začal opakovat první slabiku ve slovech. Jedná se o koktavost? A jak mám postupovat, abych mu pomohla?

 

V období řečového vývoje přichází období, kdy složitější úroveň myšlení klade větší nároky na řeč. Na řeči se to může projevit právě opakováním první slabiky ve slovech. Může se jednat o přechodné vývojové období, které by nemělo trvat déle než dva měsíce. Pokud se u Vašeho syna projevily příznaky neplynulosti řeči, je třeba vytvořit klidné prostředí v rodině i v MŠ, pokud ji dítě navštěvuje. Jakmile, ale problém v řeči přetrvává nebo se zhoršuje, je třeba navštívit foniatra a logopeda.