S námi to zvládneš

Dotaz č. 16

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké jsou hlavní symptomy ADHD.

 

Základními symptomy ADHD jsou hyperaktivita, impulzivita a nedostatečná schopnost soustředění. Děti s ADHD jsou velmi často neposedné, roztěkané, neumí být v klidu, stále si s něčím hrají, na podnět reagují se zpožděním a neohlížejí se na následky svého zbrklého jednání, neumí plánovat, přebíhají od jedné činnosti k druhé, snadno je zaujme něco nežádoucího a někdy nevnímají okolí.

Jak se diagnostikuje ADHD?

ADHD patří mezi tzv. spektrální poruchy, jelikož se u lidí vyskytuje v různých stupních závažnosti. Pro ADHD neexistují žádné absolutně správné diagnostické testy, symptomy se různí podle věku, situace a podmínek. Přítomnost jiných poruch může symptomy ADHD zakrýt, některé symptomy ADHD se naopak mohou objevit i u jiných poruch. Diagnostika ADHD je dlouhodobý proces, který se skládá jako mozaika z řady vyšetření, rozhovorů a pozorování. Součástí komplexních vyšetření jsou podrobná vyšetřená lékařská, psychologická, logopedická a vyšetření dalších specialistů. Velmi významným zdrojem informací pro diagnostiku jsou rodiče, kteří poskytují údaje formou dotazníku a rozhovoru, ale též popisují podrobné konliktní situace v celé šíři. Také dítě o sobě poskytuje cenné informace, které jsou brány v úvahu při mapování osobnostního profilu dítěte. Dítě popisuje, které aktivity má rádo, jaké považuje za obtížné.