S námi to zvládneš

Dotaz č.18

Dobrý den, moje kamarádka má 5 letého syna a začala s ním chodit na logopedii. Paní logopedka mluví o tom, že má dysfázii. Můžete mi vysvětlit, co to znamená? 

 

Jde o poruchu komunikačních schopností, kde je hlavním a prvotním příznakem opožděný vývoj řeči. Ve většině případů se zpoždění ve vývoji řeči projevuje již od počátků. Dítě kolem třetího roku mluví málo nebo vůbec, užívá jen zvuky – např. zvířátek . mňau, haf…

Řeč se dále rozvíjí pomalu a hlavně se projevují obtíže ve všech složkách řeči. Tedy nejen ve výslovnosti, ale také v rozsahu slovní zásoby – porozumění, užívání slov, v gramatice, ve větné skladbě. Může jít o různý stupeň této poruchy, od lehké formy až po tu nejtěžší. Důležité je vždy přijít k odborníkovi včas a úzce spolupracovat s logopedem, pak je náprava úspěšná.