S námi to zvládneš

Dotaz č. 19

Dobrý den, můj syn chodil na logopedii, když ještě chodil do školky. Řeč se upravila, ale ještě plete sš,cč,zž, a měkké slabiky. Nyní je ve druhé třídě a má potíže s psaním, vynechává a přehazuje písmena ve slovech, špatně hláskuje slova, píše neúhledně. Slyšela jsem, že děti, které měly problémy s řečí, mohou mít právě i problémy ve škole.

 

Obtíže s výslovností a s celou řečí v předškolním věku mohou mít i projevy v psané podobě. Souvisí to s nedostatečným vyzráním schopností sluchového a zrakového vnímání, s menší artikulační obratností. Často se objevují specifické asimilace sykavek – slova jako švestka vyslovují svestka, sušenka jako susenka nebo šušenka, cvičí jako cvicí... Podobné obtíže jsou i s měkčením – děti čtou jako dety ( tedy tvrdě ). Samozřejmě tyto chyby se pak objevují i v psaném a čteném projevu, jak mluví, tak píší a čtou. Vynechávání a přehazování hlásek v psaném projevu pramení z nedostatečně rozvinuté schopnosti rozložit a složit slovo na/z písmen. To souvisí s rozvojem sluchového rozlišování. Doporučuji vyšetření v nějakém poradenském zařízení a dle výsledků rozvíjet oslabené funkce.