S námi to zvládneš

Dotaz č. 20

Dnes jsme dostali ve školce papír o logopedii, který máme podepsat. Když ho podepíšu, můžeme nadále docházet k naší paní logopedce do ambulance?

 

 

Dobrý den, ano – měli byste stále docházet ke svému logopedovi – VŠ vzdělanému odborníkovi, který umí odborně stanovit diagnózu a vhodnou terapii. Logopedická péče ve školkách by měla být zaměřena na všeobecný rozvoj komunikačních dovedností dítěte a v žádném případě by neměla směřovat k terapii řečových obtíží a poruch. Paní učitelky ve školce nemají dostatečnou kvalifikaci k provedení diagnostiky ani k následné terapii. Je to stejné jako by se paní učitelka rozhodla, že Vašemu dítěti vyvrtá zub bez znalosti stomatologie.

Logopedická péče v MŠ by měla být preventivní, nikoliv léčebná. Nejpohodlnější cesta není vždy ta nejsprávnější.