S námi to zvládneš

Dotaz č. 22

Co si myslíte o angličtině v mateřské školce?

 

Dobrý den, obecně je třeba zvážit přínos této výuky v MŠ. Kdo angličtinu vyučuje, jak často, jak to dělá?

U dětí řečově bezvadných a jazykově nadaných je výuka angličtiny jistě přínosná a je příjemným zpestřením denního režimu ve školce.

Pokud však budu hovořit o dětech s řečovými obtížemi, pak výuku AJ v MŠ osobně nedoporučuji. Zejména, pokud je u dítěte narušena gramatická stavba jazyka. Pokud se dítě plně neorientuje rodným jazykem a je mu nabízen jazyk další, je to pro něj zmatečné a zatěžující.