S námi to zvládneš

Dotaz č. 25

Dobrý den, nedávno jsme s kamarádkou, která má předškoláka s těžkou řečovou vadou, probíraly jeho zařazení do ZŠ. Od odborníků dostala návrhy, ale není mi jasné, co si mám představit pod pojmem individuální vzdělávací plán.

 

 Individuální vzdělávací plán (IVP) se vytváří pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy pro integrovaného žáka. Vzniká ve spolupráci učitel, pracovník, který provádí reedukaci, vedení školy, žák, zákonný zástupce a poradenské zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum.

IVP umožňuje pracovat žákovi podle jeho pracovního tempa, bez porovnávání se s ostatními žáky. Podporuje rozvoj oslabených funkcí ve spolupráci s rodiči a samotným dítětem.  Opatření, která mají podpořit rozvoj dítěte a zmírňovat jeho obtíže, vychází z vyšetření odborného pracoviště. U dítěte s těžkou řečovou vadou je určitě vhodné zařazení do školy s podporou IVP pro úspěšný školní start, který ovlivní vztah ke škole a dalšímu vzdělávání.