S námi to zvládneš

Dotaz č. 28

Jaký máte názor na to, že američtí psychologové nabádají, že se nemá do vývoje dítěte zasahovat?

 

Tento směr věří tomu, že všichni máme vrozené pozitivní kvality, které se automaticky vyvinou, když je necháme. Domnívají se, že způsobí u dětí trauma a naruší jejich charakter, když je výchova přísná. Otázka správnosti tohoto přístupu je zodpovězena výsledky. Podívejte se na valnou část dětí, které vyrostly bez cílevědomého vedení - podobají se svým chováním více zvířatům než lidem. Některé rysy osobnosti mohou být zděděné, např. emoční labilita, náchylnost k nemocem nebo mimořádné schopnosti. Záleží ovšem na mnoha faktorech, jestli tyto zděděné rysy budou v budoucnosti kontrolovat nás, nebo jestli my budeme kontrolovat je. Můžeme zdědit velké hudební nadání, pakliže však nikdy nezačneme hrát na nějaký hudební nástroj, zůstane tento dar nevyužitý. Rodiče mají nesnadný úkol. U dětí by měli podporovat zdravé vlastnosti a učit je kontrolovat ty nezdravé. Rodiče by měli vynaklá  dat co nejvyšší úsilí na to, aby pomohli svým dětem vyvinout myšlení, cítění, lásku, smysl pro disciplínu, vytrvalost, čestnost, píli, oddanost a mnoho dalších důležitých věcí.