S námi to zvládneš

Od žvýkání a dýchání až ke správné artikulaci

             Mluvení ...... zdá se být tak jednoduché a samozřejmé.

             Než však naše řeč, resp. výslovnost,  nabyde dokonalé podoby, musí ve svém vývoji urazit kus cesty a čelit různorodým nástrahám a překonávat je. Stejně tak jako se člověk musí naučit nejdříve chodit, aby mohl poté běhat, musí mluvidla zvládnout řadu jiných prvotních pohybových vzorců, než se dostanou ke koordinačně velmi náročné artikulaci.

Číst dál: Od žvýkání a dýchání až ke správné artikulaci

Lateralita

Obecně se uvádí, že ve společnosti žije 75% praváků, 10% leváků a 15% lidí, kteří nemají vyhraněnou lateralitu.

Znamená přednostní užívání jednoho z párových orgánů tj. ruky, nohy, smyslových orgánů. Podle převahy užívaného orgánu určujeme praváctví, leváctví, nebo nevyhraněnost
(ambidextrii)- pokud jedinec používá obou rukou na stejné úrovni jak v jemné tak i v hrubé motorice.

Číst dál: Lateralita

Vývoj řeči dítěte předškolního věku

Při diagnostice připravenosti dětí pro osvojování vědomostí a dovedností nutných pro vstup do školy, a nebo pro zvládání školního učiva je třeba znát a respektovat vývojové hledisko rozvoje komunikace.

 

Číst dál: Vývoj řeči