S námi to zvládneš

Odborné poradenství

Rodiče dětí s poruchami řeči, které navštěvují zapojené mateřské školky, mají možnost pravidelných konzultací. Konzultace budou vedeny zapojenými odbornými pracovníky – logopedem, speciálním pedagogem, psychologem přímo na půdě mateřských škol. Bližší informace o termínech konzultací s rodiči jsou uvedeny v záložce „Kalendář akcí“. Rodiče dále budou moci kontaktovat zapojené odborníky prostřednictvím on-line poradny.  Bude jim tak poskytována podpora a metodické vedení, aby byli schopni intenzivně pracovat s dítětem v domácím prostředí a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti v návaznosti na práci pedagoga v mateřské škole.