S námi to zvládneš

Školení a semináře

V rámci projektu bude realizována řada seminářů pro rodiče dětí s poruchami řeči, které navštěvují zapojené mateřské školky. Semináře se budou konat přímo na půdě mateřských škol. Jejich cílem bude zejména zdůraznění významu včasné péče o děti s poruchami řeči, představení základních metod práce s těmito dětmi a prezentace praktických příkladů jejich využití v domácích podmínkách. Semináře budou vedeny zapojenými odbornými pracovníky – logopedem, speciálním pedagogem, psychologem. Po ukončení semináře budou mít rodiče možnost individuální konzultace s odborníky. Konkrétní termíny plánovaných seminářů jsou uvedeny v záložce „Kalendář akcí“.

 

phoca thumb l IMAG1444